• Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
AVPL/SJC HN(nghìn/lượng)
66,100
66,800
AVPL/SJC HCM(nghìn/lượng)
66,100
66,900
AVPL/SJC ĐN(nghìn/lượng)
66,100
66,800
Nguyên liêu 9999 - HN(99.9)
52,550
52,850
Nguyên liêu 999 - HN(99)
52,450
52,750
AVPL/SJC Cần Thơ(nghìn/chỉ)
66,700
67,600

Cập nhập lúc: 14:46 07/12/2022

(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
Trực tiếp từ: Easy-forex & TPBank

Bảng giá tại Hà Nội

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC66106680
AVPL66106680
Hưng Thịnh Vượng52855360
Nguyên liệu 99.9952555285
Nguyên liệu 99.952455275
Nữ trang 99.9952255335
Nữ trang 99.952155325
Nữ trang 9951455290
Nữ trang 18k38855290
Nữ trang 16k35354519
Nữ trang 14k29853852
Nữ trang 10k21852298

Bảng giá tại Đà Nẵng

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC66106680
AVPL66106680
Hưng Thịnh Vượng52855360
Nguyên liệu 99.9952455288
Nguyên liệu 99.952355278
Nữ trang 99.9952255335
Nữ trang 99.952155325
Nữ trang 9951455290
Nữ trang 18k38855290
Nữ trang 16k35354519
Nữ trang 14k29853852
Nữ trang 10k21852298

Bảng giá tại Hồ Chí Minh

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC66106690
AVPL66106690
Hưng Thịnh Vượng52855360
Nguyên liệu 99.9952355285
Nguyên liệu 99.952255275
Nữ trang 99.9952255335
Nữ trang 99.952155325
Nữ trang 9951455290
Nữ Trang 18k38855290
Nữ trang 16k27182788
Nữ Trang 14k29853852
Nữ Trang 10k21852298