• Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
AVPL/SJC HN(nghìn/lượng)
73,000
74,100
AVPL/SJC HCM(nghìn/lượng)
73,100
74,100
AVPL/SJC ĐN(nghìn/lượng)
73,100
74,100
Nguyên liêu 9999 - HN(99.9)
61,000
61,400
Nguyên liêu 999 - HN(99)
60,900
61,100
AVPL/SJC Cần Thơ(nghìn/chỉ)
73,000
74,100

Cập nhập lúc: 11:33 08/12/2023

(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
Trực tiếp từ: Easy-forex & TPBank

Bảng giá tại Hà Nội

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC73007410
AVPL73007410
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng61106215
Nguyên liệu 99.9961006140
Nguyên liệu 99.960906110
Nữ trang 99.9960706190
Nữ trang 99.960606180
Nữ trang 9959906145
Giá Nguyên Liệu 18K4610
Giá Nguyên Liệu 16K4200
Giá Nguyên Liệu 15K3766
Giá Nguyên Liệu 14K3630
Giá Nguyên Liệu 10K2788

Bảng giá tại Đà Nẵng

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC73107410
AVPL73107410
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng61106215
Nguyên liệu 99.9960956140
Nguyên liệu 99.960856110
Nữ trang 99.9960706190
Nữ trang 99.960606180
Nữ trang 9959906145
Giá Nguyên Liệu 18K4610
Giá Nguyên Liệu 16K4200
Giá Nguyên Liệu 15K3766
Giá Nguyên Liệu 14K3630
Giá Nguyên Liệu 10K2788

Bảng giá tại Hồ Chí Minh

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC73107410
AVPL73107410
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng61106215
Nguyên liệu 99.9960206120
Nguyên liệu 99.960106110
Nữ trang 99.9960706190
Nữ trang 99.960606180
Nữ trang 9959906145
Giá Nguyên Liệu 18K4610
Giá Nguyên Liệu 16K4200
Giá Nguyên Liệu 15K3766
Giá Nguyên Liệu 14K3630
Giá Nguyên Liệu 10K2788